Monday, 15 July 2013

A duhet të rivlerësohet roli i diversionit mbi Shqipërinë komuniste?!

A duhet të rivlerësohet roli i diversionit mbi Shqipërinë komuniste?!
Në fund të viteve '40,një grup anti-komunistësh që e kanë lënë Sh qipërinë fill pas L2B,shumësyresh larguar me trupat pushtuese,apo që i janë bashkuar më vonë atyre përmes arratisjeve,janë...

No comments:

Post a Comment